1. Polska 37 lotów
2. Wielka Brytania 23 loty
3. Tajlandia 6 lotów
4. Bułgaria 2 loty
5. Chorwacja 2 loty
6. Grecja 2 loty
7. Hiszpania 2 loty
8. Malezja 2 loty
9. Malta 2 loty
10. Niemcy 2 loty
11. Rosja 2 loty
12. Ukraina 2 loty
13. Włochy 2 loty